Steeds meer begrijp ik dit thema vanuit mijn authentieke Tien.
Regelmatig krijg ik vrouwen te faciliteren waarvan haar “authentieke ik” mij laat weten “ ze beschermd zich tot het bot om haar intens zachte en zuivere vrouwelijkheid maar niet te laten zien aan de buitenwereld”. Het gevolg is dan dat de vrouw het zelf ook niet meer voelt en ervaart. Haar overheersende mannelijke wond neemt haar leven dan in de hand.

De wond van Isis is dat in de mens of het nou man of vrouw is er een soort wand tussen eigen manlijke en vrouwelijke energie staat. Er is daardoor een onevenwichtigheid tussen dit heilige koppel. Het manlijke overheerst over het vrouwelijke en hierdoor beschermd de mens zijn/haar mooie, pure, zuivere, intens, zachte, geduldige en onvoorwaardelijke liefdevolle vrouwelijke deel.

Wat mij opvalt in de sessies is dat bij deze overheersing deze mensen nooit echt helemaal eigen authentieke ik toelaten. Op het randje stoppen ze. Hoe ik het ook voordoe en faciliteer het manlijke deel houdt het tegen. Oftewel de wond houdt het tegen. Het manlijke wil geen overgave of de macht opgeven. Het manlijke vecht er letterlijk tegen.

Zo houdt men dus de afscheiding tussen Zelf en zichzelf. Oftewel de afscheiding tussen mens en Authentieke ik is een feit. De mens blijft zich dan willen voeden door voedingssystemen en voelt de vreugd om te leven niet. Mede zoekt de mens dan graag voeding en liefde buiten zich omdat er geen verbinding met Authentieke ik wordt ervaren.

Als het vrouwen zijn die een sessie bij me doen dan blijkt vaak ook nog dat ze dit leven door scheiding er alléén voorgestaan hebben. Kinderen opvoeden, huishouden en werken zonder partner. Mede door de wond kiezen ze dan om nog meer in de mannenkracht te stappen en schouders eronder te zetten. Zo vergeten ze zelfs dat ze diep binnenin hun lichaam het liefste, puurste en zachtste vrouwelijke gevoel verborgen hebben. Ik zeg dan altijd…maar gelukkig is alles nog heel en compleet….het ligt alleen maar te wachten op jou.

Door het openen van het hart en het openen van alle lagen van de wond en de voedingssystemen gaat de mens weer zijn/haar Essentie voelen. Ik blijf dan ademen met de persoon en zacht en liefdevol gaan we steeds een laagje verder. Steeds maar blijven kiezen om Zelf toe te laten en eigen waarde in te ademen. Eigen liefde toelaten en toelaten. Zo kunnen al de oude patronen van voedingssystemen barsten krijgen of losgekoppeld worden. Langzaam voel je dan in je wezen de vreugd om te leven vanuit zelfliefde. En vanuit deze zelfliefde kan de wond van Isis genezen.

Ik neem de ademsessie dan op en het is heel belangrijk dat deze mensen dit dan heel vaak na luisteren omdat het manlijke deel zich niet zomaar gewonnen geeft. zelfliefde samen in verbinding met ieders eigen Authentieke ik schijnen dwars door de wond heen. Ik ga dan ook met diepe zefliefde naar het manlijke toe met de mensen. Ademen met compassie voor de wond en wat er ooit is ontstaan. Het begint dan dat de mens langzaam de vreugd om te leven terug krijgt en voetje voor voetje durft de mens het vrouwelijke weer te voelen en toe te laten.

Het is mij gelukt en hierdoor weet ik dat het mogelijk is voor iedereen.

In liefde geschreven door Tineke.