Transformatie of de cirkel doorbreken.

Je spirituele essentie drukt zich op aarde uit via 3 lichamen.
Mentaal-emotioneel en fysiek.
Door zelf afwijzing, zelf verwerping verlies je de energetische verbinding met je spirituele essentie en voel je je losgeslagen.

  • MENTAAL uit zich dit als gedachten van niet goed genoeg zijn, ontoereikend, onbekwaam of minderwaardig voelen.
  • EMOTIONEEL zal zich dit uiten in gevoelens van angst, twijfel of onzekerheid.
  • FYSIEK drukt dit zich uit in een tekort aan levenskracht en een disbalans die na verloop van tijd functie stoornissen met zich meebrengt.

Gedragsmatig uit zich dit in verlangen naar controle van de omgeving om zichzelf recht te houden. Of zich proberen te vullen van gewaande tekorten. Zelf ondermijnende gewoontes in stand houden die je steeds weer ontkrachten in je pure, krachtige mens.

  • Als je enkel FYSIEK wil bijsturen ben je EMOTIONEEL, MENTAAL en SPIRITUEEL nog niet geheeld.
  • Als je enkel EMOTIONEEL wil bijsturen door jarenlange psycho-analyse, ben je MENTAAL en SPIRITUEEL nog niet geheeld.
  • Als je enkel MENTAAL wil bijsturen door bijvoorbeeld positief te gaan denken. Dan ben je SPIRITUEEL nog niet geheeld. Zo is de cirkel rond.

Wat zou er gebeuren als je SPIRITUEEL zou bijsturen. Als je jezelf weer herinnert aan je authentieke IK BEN aanwezigheid?
Als je spirituele connectie weer hersteld is ontstaat er een infusie van nieuwe levens energie in je 3 lichamen.
Zowel MENTAAL- EMOTIONEEL- FYSIEK en gedragsmatig zal je nieuwe keuzes maken.
Keuzes vanuit ZELF ERKENNING.

Je hoeft niet langer wilskracht in te zetten om je levensstijl te veranderen. Het gebeurt vanuit je stille kracht, vanuit je verbinding met je authentieke IK BEN.
Je gaat vanuit je essentie als vanzelf je leven ondersteunen en eren in alles wat je denkt, wat je voelt, wat je doet en wat je eet.

De liefde voor jezelf vindt zijn eigen weg naar buiten en zal niets of niemand onberoerd laten.

Transformatie of de cirkel doorbreken is zonder kracht, maar met compassie, mededogen, eervol, liefdevol voor alles van jou en je verleden, liefde voor je oude fundament.
Zo kies je van het oude naar een nieuw bewustzijn.