On-line via google drive.

Wat bedoel ik met de Nieuwe Energie?
De Nieuwe Energie staat je toe te werken met je hoogste Goddelijke potentieel. Je bent in staat om met veel minder moeite veel meer te kunnen ontvangen omdat je de oude energie van strijd en moeite steeds meer kan loslaten. Zo kom je steeds meer op één lijn te liggen met je natuurlijke scheppers-kwaliteiten die je kan gaan inzetten op alle domeinen van je leven.
Het gaat over een geheel nieuwe identiteits- verschuiving. In de oude spirituele energie zag je jezelf als mens die zich moest opladen met energie om krachtiger te worden. Ook een zekere mate van controle uitoefenen om te werken aan jezelf. Het leek alsof je het Licht of het goddelijke moest binnen trekken in je menselijke bestaan. Dit werkt tot op zekere hoogte.
Vanaf een bepaald evolutiepunt gaat het tegen je werken en val je letterlijk uit de harmonie.

NU
In 2021 kun je een identificatie- verandering laten voltrekken. Je kunt jezelf eenvoudig toestaan om JEZELF te ZIJN. Er is dan geen behoefte meer om jezelf te vergelijken met een ander. Op jezelf ben je compleet, uniek en heel, precies zoals ieder ander, maar de manier waarop eenieder die heelheid vormgeeft of neerzet is uniek en onvergelijkbaar.
De overgang van over-leven kan nu verschuiven naar Passievol Leven
Wat je veroordeelt, sluit zijn energie voor je. Wat je waardeert, opent zijn energie voor je.

Wat gaan we doen en toelaten in deze cursus?
*Kiezen voor de nieuwe energie.
*Ademen naar je Essentie
*Je IK-BEN-AANWEZIGHEID toelaten
*Openen en toelaten van de Goddelijke –Keuzemaker die je bent.
*Van Horizontale naar Verticale energie voorziening overgaan (directe voorziening vanuit je eigen bron)
*Loskoppelen van allerlei voeding-slangen
*Kijken naar de vrijwillige manipulatie van de “matrix van de oude energie”
*Zelf-liefde toelaten
*Multidimensionaal zijn toelaten
*Toestaan dat alles jouw energie is en er op uit is om jou te dienen
*Vreugde en Passie weer toelaten
*Meesterschap toelaten
*Het proces van materialisatie onderzoeken

Je krijgt de gechannelde lessen ook te lezen. Tineke kan hier veel over vertellen en met haar eigen voorbeelden en oefeningen bekrachtigen.

Via: Opgenomen via ZOOM
Wanneer: in je eigen tijd
Tijd: 2 uur per les
Investering: 10 lessen is 100 euro