Deze podcast bevat onder andere een prachtige channel over de grootsheid van mensen met Asperger. Ook waarom ze anders zijn en hoe om te gaan met zoveel gevoel. Mede omdat ik veel mensen met Asperger ontmoet deel ik graag mijn ervaring.