Als je kiest voor de nieuwe energie dan ga je over van een standaard leven naar een high definition leven. Alles wordt intenser, de kleuren, de beelden, nieuwe vormen. Alles beweegt en leeft en het reageert altijd op jou. In high definition is alles jouw energie. Het nieuwe komt binnen als je klaar bent om werkelijk als een schepper te leven. Als je begint te spelen met deze speelse nieuwe energie. Zet vanuit Ik Ben je energie aan en ga voor het hoogst haalbare uit dit leven. Tien geeft voorbeelden en een verbeelding oefening aan het eind.